Sofacykelgalleri.dk

Historien om den danske sofacykel

- fortalt i billeder og tekst...

 

 Forside 
  Indhold  
  Velkommen  
  Fabrikaterne  
  Billeder fra aviser og bøger  
  Data  
  Nej - det er ikke en sofacykel!  
  Nutidens  
  Kontakt  
  Links  
 

Hede Nielsens Fabrikker.

Sofa-Cyklen

 

                      I mange år har den danske cykle-model med hensyn til udførelse af stel, hjuldimensioner, styr og sadler i virkeligheden kun været udsat for så små ændringer, at helhedsindtrykket gennem tiderne har været det samme.

                      I de sidste år har man imidlertid i udlandet beskæftiget sig med spørgsmålet om at få modellen ændret, således at man med den efterhånden overtagende færdsel, navnlig i større byer, er fritaget for at stå af cyklen, således at man kan fortsætte kørselen, så snart kørebanen atter er fri.

De udenlandske såkaldte sofa-cykler har imidlertid i allerhøjeste grad afveget fra den gængse cykle-type, således at disse modeller i virkeligheden fremkom som noget ganske nyt.

                      Efter længere tids forsøg og mange eksperimenter har bl.a. Hede Nielsens Fabrikker A/S, Horsens, allerede sidst på sommeren konstrueret og færdigbygget en ny model i sofa-cykler, der vel i virkeligheden bygger på noget i retning af den udenlandske modeller, men i øvrigt er ført så nær op ad vor gængse cykelmodel, at den i overvejende grad har denne models linier og for en del også denne models konstruktion.

                      Såvel i København som  provinsen ser man efterhånden sofa-cyklen udbredt i større og større udstrækning, og efter hvad man oplyser, er interessen og som følge heraf salget af fabrikkens sofa-cykle stadig stigende, så at man regner med at 1935 bliver et godt sofa-cykle-år, med det resultat, at denne model efterhånden vil vinde indpas overalt, også udenfor byerne, hvor færdsels-forholdene jo i nærliggende grad er afgørende for fordelen ved den lave konstruktion; det er i øvrigt en fejl, når vi afbilder sofa-cyklen ovenfor med manden stående, han bør jo blive siddende på cyklen med benene på jorden, når han holder stille.

                      Efter sofa-cykle-entusiasternes udsagn skulde den nævnte konstruktion yderligere besidde den fordel, at den gør kørsel let i modvind og op ad bakke, og alene af denne grund, spår man den nævnte model en stigende udbredelse.

 

Artikel fra” Styret”, 1935.

 

 

Dame #1        Dame #2        Herre #1        Herre #2        Herre #3        Herre #4        Herre #5        Herre #6